Aantal verkeersdoden in Brabant gedaald

Verkeersdoden Brabant
1244 keer bekeken

Het aantal verkeersdoden in Noord-Brabant is volgens het CBS in 2020 met bijna een derde gedaald van 142 naar 99.

Wat de precieze oorzaak is van de daling valt niet af te leiden uit de CBS-cijfers. Duidelijk is wel dat de daling niet (alleen) verklaard kan worden door de gevolgen van corona, want in andere provincies met veel verkeersdoden daalde het aantal niet of nauwelijks.

 

Onderzoek naar verkeersveiligheid

Gedeputeerde mobiliteit Christophe van der Maat: “Vorig jaar sprak ik de hoop uit dat het aantal ongelukken in 2020 hard zou dalen, dat komt gelukkig uit. Deze positieve ontwikkeling is goed nieuws, maar ik blijf het herhalen: iedere verkeersdode is er een teveel. De ambitie blijft onverminderd nul verkeersslachtoffers en daar werken we hard aan.”

Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van het hoge aantal verkeersdoden in Brabant doet de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid onderzoek naar de dodelijke ongevallen in Brabant in 2018 en 2019. Deze analyse zou najaar 2020 door het SWOV worden opgeleverd, maar is vertraagd. Ook de Zuidelijke Rekenkamer doet onderzoek naar de verkeersveiligheid in Brabant.

 

Gedrag, handhaving en infrastructuur 

Parallel aan deze onderzoeken werken in Noord-Brabant de provincie, gemeenten, politie, OM, Rijkswaterstaat en andere partners aan verbetering van de verkeersveiligheid aan de hand van het Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020-2024. Daarbij wordt onder meer ingezet op gedrag, de oorzaak van de meeste ongevallen (90 procent). Van der Maat: “Denk daarbij aan mensen die met drank of drugs op achter het stuur stappen of bezig zijn met hun telefoon. Daarom zetten we fors in op gedragsverandering onder meer door middel van publiekscampagnes. Zo is onlangs de nieuwe campagne ‘Jouw actie telt’ gestart. Hopelijk draagt die bij aan het verder verminderen van het aantal verkeersdoden en -slachtoffers.”

De twee andere belangrijke pijlers onder verkeersveiligheid zijn handhaving en het onderhouden en verbeteren van de infrastructuur. Zo wil de provincie de komende jaren miljoenen euro’s extra uittrekken voor kleinschalige verkeersveiligheidsmaatregelen op het provinciale wegennet, zoals bijvoorbeeld bermbeveiliging, ribbelmarkering en het verbeteren van fietsoversteken en kruispunten.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen