Nieuwe verkeersveiligheidscampagne Brabant: ‘Jouw actie telt’

630 keer bekeken

Vanaf vandaag is onze nieuwe verkeersveiligheidscampagne live: ‘Jouw actie telt’! Hoe klein of groot een actie ook is, iedereen kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en het voorkomen van slachtoffers.

In Brabant start vandaag een nieuwe verkeersveiligheidscampagne: 'Jouw actie telt'. Dit initiatief van de provincie Noord-Brabant richt zich vooral op gedragsverandering, aangezien ons gedrag de meest voorkomende oorzaak van verkeersongevallen is (90 procent). De komende maanden verschijnen in (online) media, op bussen en in abri’s beelden waarin het gedrag van deelnemers aan het verkeer in Brabant centraal staat. De campagne ondersteunt de ambitie van NUL verkeersslachtoffers die is opgenomen in het Brabants Verkeersveiligheidsplan (BVVP).

Hoe klein of groot een actie ook is, iedereen kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en het voorkomen van slachtoffers. Door bijvoorbeeld geen telefoon, drank of drugs te gebruiken in het verkeer, drie keer te kijken voor het oversteken of tot tien te tellen bij vervelende situaties. Gedeputeerde mobiliteit Christophe van der Maat: “In de campagne komen bewuste of onbewuste handelingen terug om te benadrukken dat ieders actie in het verkeer, van mij maar ook van jou, het verschil kan maken. Ieder slachtoffer is er één te veel.”

Thema’s en pilotprojecten

Verhoudingsgewijs telt Noord-Brabant jaarlijks veel (dodelijke) verkeersslachtoffers. De komende jaren werken provincie en partners als gemeenten, politie, OM, Rijkswaterstaat, de ANWB en VVN verder aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal slachtoffers. Naast het zoeken van aansluiting bij landelijke campagnes zoals de bekende MONO-campagne, wordt gekeken naar meer specifieke thema’s of situaties in Brabant.

In het BVVP zijn acht thema’s benoemd waar op wordt ingezet om de verkeersveiligheid in de provincie te verbeteren; fietsers (als kwetsbare verkeersdeelnemers), bestuurders van personenauto’s, bestuurders in het beroepsvervoer, afleiding, te hard rijden, alcohol & drugs, normvervaging en infrastructuur. Voor deze thema’s worden de komende jaren pilotprojecten ontwikkeld.

Aftrap campagne 'Jouw actie telt'

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen